Kalendarium A A A

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.

28-08-2018

 

 

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu