Kalendarium A A A

Termin wypłaty dywidendy za 2019 r.

12-08-2020

Łączna kwota dywidendy wynosi 3.601.840,00 zł, co daje 0,11 zł na każdą akcję.

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu