Udział kobiet w organach Spółki - informacja A A A

W okresie ostatnich 2 lat (2018-2019) w Zarządzie Spółki nie zasiadały kobiety, natomiast w Radzie Nadzorczej od listopada 2018 r. pełni funkcję jedna kobieta.
Poniższa tabela obrazuje udział kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu ogółem w Izostal S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku.

  31.12.2019 udział %
mężczyźni 127 80%
kobiety 31 20%
RAZEM 158 100%

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu