Udział kobiet w organach Spółki - informacja A A A

W okresie ostatnich 2 lat (2016-2017) w Zarządzie oraz w Radzie Nadzorczej Izostal S.A. nie zasiadały kobiety. 
Poniższa tabela obrazuje udział kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu ogółem w Izostal S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku.

  31.12.2017 udział %
mężczyźni 105 78%
kobiety 30 22%
RAZEM 135 100%

 

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu