Dwuwarstwowa DFBE A A A

Antykorozyjna dwuwarstwowa izolacja epoksydowa DFBE wg CAN/CSA – Z245.20:2018

System Dual layer – Dual Fusion Bonded Epoxy na rurach stalowych przeznaczonych do przesyłu produktów ropopochodnych stosowanych do przewiertów i odwiertów w przemyśle petrochemicznym oraz budowy rurociągów w trudnych warunkach eksploatacyjnych.


Specjalnie zaprojektowane materiały tworzące powłokę DFBE  zapewniają doskonałe właściwości plastyczności, które pozwalają na gięcie rur na zimno bez powodowania szkód dla integralności powłoki w trakcie budowy i montażu, również w zimie.


Stosowane są dwa typy powłoki DFBE :

 1. epoksyd + modyfikowany epoksyd
 2. epoksyd + poliester (na bazie EP dający ochronę przeciw promieniowaniu UV)


Wymagana grubość zależy od warunków eksploatacji -  całkowita  grubość od 600 do 1200 µm.


Stosowane są następujące grubości warstw:

 1. Pierwsza warstwa   od 200 do 400 µm
 2. Druga warstwa         od 400 do 800 µm


Proces technologiczny składa się z następujących operacji:

 1. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 ½  wg PN-EN ISO 8501-1:2008.
 2. Nagrzanie indukcyjne  rury do ok. 230 ° C.
 3. Napylenie  elektrostatyczne  warstwy pierwszej – proszku epoksydowego systemu wg specyfikacji producenta.
 4. Napylenie elektrostatyczne warstwy drugiej  -w trakcie żelowania  proszku warstwy pierwszej-  zmodyfikowanego proszku epoksydowego  lub żywicy poliestrowej  systemu wg specyfikacji producenta.


Dwuwarstwową zewnętrzną izolację epoksydową DFBE na rurach stalowych cechuje:

 • bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne i mechaniczne
 • bardzo silne wiązanie chemiczne między warstwami
 • zewnętrzna warstwa może być dobrana dla  właściwości antypoślizgowych
 • odporność na wysokie temperatury    
 • dobra odporność chemiczna
 • odporność  na uderzenia, ścieranie i przenikanie
   
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu