Jednowarstwowa FBE A A A

Antykorozyjna jednowarstwowa izolacja epoksydowa FBE wg PN-EN ISO 21809-2:2015 oraz CAN/CSA – Z245.20:2018

Izostal S.A. oferuje, oprócz trójwarstwowej izolacji polietylenowej lub polipropylenowej, jednowarstwową izolację antykorozyjną rur stalowych wg normy PN-EN ISO 21809-2:2015 oraz CAN/CSA – Z245.20:2018.

Proces izolacji składa się z następujących operacji:

  • śrutowanie powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008
  • podgrzewanie indukcyjne rur do temperatury 180-200°C
  • elektrostatyczne napylenie proszku epoksydowego na podgrzane rury
  • chłodzenie izolacji strumieniami wody.


Minimalna grubość izolacji epoksydowej wynosi 300 µm.
 

 

 

 

 

 

Izolacja jednowarstwowa epoksydowa FBE wg PN-EN ISO 21809-2:2015 oraz CAN/CSA – Z245.20:2018

Rodzaj badania Warunki badań Wyniki badań
Uzyskane Wymagane wg norm
Grubość powłoki temp. otoczenia > min. wymaganego
wg PN-EN ISO 21809-2 oraz CAN/CSA - Z245.20
300 - 500 μm
Szczelność powłoki temp. otoczenia  brak przebicia
przy U=3,5kV
 brak przebicia
przy U=3,5kV
Przyczepność powłoki
do rury stalowej
T = (23±2)ºC brak rozwarstwień
i odprysków
nie może nastąpić żadne całkowite oderwanie 
Odporność powłoki
na uderzenia
T = (23±2)ºC  brak przebicia
przy U=3,5kV
brak przebicia
przy U=3,5kV

 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu