Jednowarstwowa FBE A A A

Antykorozyjna jednowarstwowa izolacja epoksydowa FBE wg DIN 30671

Izostal S.A. oferuje, oprócz trójwarstwowej izolacji polietylenowej lub polipropylenowej, jednowarstwową izolację antykorozyjną rur stalowych wg normy DIN 30671

Proces izolacji składa się z następujących operacji:

  • śrutowanie powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1
  • podgrzewanie indukcyjne rur do temperatury 180-200°C
  • elektrostatyczne napylenie proszku epoksydowego na podgrzane rury
  • chłodzenie izolacji strumieniami wody.


Minimalna grubość izolacji epoksydowej wynosi 350 µm.
 

Izolacja jednowarstwowa epoksydowa FBE wg DIN 30671

Rodzaj badania Warunki badań Wyniki badań
Uzyskane Wymagane wg normy
Grubość powłoki temp. otoczenia min. wymaganego
wg DIN 30671
wg DIN 30671
min. 350 μm
Szczelność powłoki temp. otoczenia  brak przebicia
przy U=3,5kV
 brak przebicia
przy U=3,5kV
Przyczepność powłoki
do rury stalowej
T = (23±2)ºC brak rozwarstwień
i odprysków
nie może nastąpić żadne całkowite oderwanie 
Odporność powłoki
na uderzenia
T = (23±2)ºC  brak przebicia
przy U=3,5kV
brak przebicia
przy U=3,5kV

 

Pliki do pobrania

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu