Trójwarstwowa PE/PP A A A

Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polietylenowa/polipropylenowa wg PN-EN ISO 21809-1:2018

Izolacja antykorozyjna PE/PP wg PN-EN ISO 21809-1:2018 składa się z :

  1. warstwy epoksydu o grubości minimalnej 125 µm
  2. warstwy kopolimeru o grubości minimalnej 150 µm
  3. warstwy polietylenu lub polipropylenu o grubości od 1,8 mm do 4,7 mm.

W zależności od materiału użytego jako trzecia warstwa (polietylenu lub polipropylenu) izolacja ta dzieli się na klasy grubości powłoki: A, B, C, które w zależności od grubości powłoki oznacza się cyframi od 1-3.

Minimalna grubość całkowita powłoki

M kg/m Grubość powłoki mm
Klasa A1 Klasa A2 Klasa A3 Klasa B1 Klasa B2 Klasa B3 Klasa C1 Klasa C2 Klasa C3
M ≤ 15 1,8 2,1 2,6 1,3 1,8 2,3 1,3 1,7 2,1
15 < M ≤ 50 2,0 2,4 3,0 1,5 2,1 2,7 1,5 1,9 2,4
50 < M ≤ 130 2,4 2,8 3,5 1,8 2,5 3,1 1,8 2,3 2,8
130 < M ≤ 300 2,6 3,2 3,9 2,2 2,8 3,5 2,2 2,5 3,2
300 < M 3,2 3,8 4,7 2,5 3,3 4,2 2,5 3,0 3,8
Wymagana całkowita grubość może zostać obniżona o maksymalnie 10% na szwie spoiny dla rur SAW.
Klasa 1 i 2 dla lekkich i średnich zastosowań (gleba piaszczysta na lądzie).
Klasa 3 - zastosowanie w ciężkich warunkach (gleba skalista) lub pod wodną.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu