Aktualności A A A

Izostal S.A. i Kolb Sp. z o.o. zakończyły pracę nad projektem

03-07-2023
 
Izostal S.A. i Kolb Sp. z o.o. zakończyły pracę nad projektem:
 
„Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych”.
 
Realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanego na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 
Celem projektu było opracowanie znacząco ulepszonych procesów produkcyjnych, związanych z przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych oraz ich zrobotyzowane spawanie - dla precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania. 
 
Efektem projektu było opracowanie znacząco ulepszonych procesów produkcyjnych odpowiedniego przygotowania wielkogabarytowych elementów stalowych a także ich zrobotyzowane spawanie, umożliwiające wykonanie konstrukcji - precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych m.in. w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.
 
Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia katalogu wyrobów oferowanych przez Kolb Sp. z o.o. oraz zwiększyła jego potencjał produkcyjny.
W ramach projektu strony prowadziły szereg prac badawczo – rozwojowych, dzięki którym Izostal S.A. opracował nowoczesną „Technologię cięcia laserem elementów wielkogabarytowych o małej sztywności” natomiast Kolb Sp. z o.o. „Technologię zautomatyzowanego spawania elementów wielkogabarytowych”.
Obie technologie zostały szczegółowo opisane i stanowią wartości niematerialne (Know-how) obu firm.
W realizację projektu zaangażowany jest wykwalifikowany personel produkcyjny Izostal, Kolb oraz Centrum Badawczo – Rozwojowe Izostal S.A.
Realizacja projektu zakończyła się sukcesem i opracowano technologię cięcia laserem elementów wielkogabarytowych o małej sztywności.
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uznało projekt za zrealizowany.
Efekty projektu zostały wdrożone do produkcji.
 
powrót do listy wpisów
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu