Walcówka i pręty płaskie A A A

Wyroby hutnicze - walcówka i pręty gładkie

Walcówka

Walcówka 
Wymiary: O=5,5 do 20 mm
Wg: PN-87/H-93200/02
 

Pręt gładki

Pręt gładki
Wymiary: O=6 do 250 mm
Wg: PN-ISO 6935-1/AK:1998, PN-87/H-93200/02

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu