Gwarancje A A A

1. Przedmiot gwarancji:
  • Antykorozyjna powłoka zewnętrzna oraz powłoka wewnętrzna nałożona na rurach stalowych, wykonana zgodnie ze specyfikacjami lub normami przedmiotowymi określonymi w zamówieniu Klienta.
2. Warunki gwarancji:
  • Gwarancji udziela się na okres 18  miesięcy od daty sprzedaży.
  • Stosowanie wyrobów Izostal S.A. powinno być zgodne z zakresem określonym w zamówieniu,  normach wykonania oraz zgodne z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży  Izostal S.A.
  • Po stwierdzeniu wad klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Izostal S.A. o tym fakcie.  
  • Rury z zewnętrzną antykorozyjną powłoką, składowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinny być zabezpieczone przed promieniowaniem UV
3. Wyłączenia z gwarancji.
 
3.1. Gwarancji nie podlegają: 
  • Wady powstałe w wyniku stosowania wyrobów Izostal S.A. niezgodnie z zakresem określonym w zamówieniu, normach wykonania oraz  niezgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży  Izostal S.A
  • Wady, o których Klient wiedział w chwili dokonywania zakupu.
  • Wady powstałe z winy Klienta.
  • Wady powstałe w wyniku składowania rur z zewnętrzną powłoką antykorozyjną bez odpowiedniego zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty sprzedaży.
3.2. Kupujący traci prawo do gwarancji, jeżeli po sprawdzeniu dostawy nie zawiadomił niezwłocznie przedstawicieli Izostal S.A. o wykrytej wadzie. 
 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu