Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
16/2023 27-10-2023 07:36 Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 9 miesięcy 2023 roku
15/2023 24-07-2023 14:56 Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
14/2023 16-05-2023 15:15 Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
13/2023 28-04-2023 14:22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
12/2023 28-04-2023 14:06 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
11/2023 28-04-2023 13:24 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
10/2023 28-04-2023 13:17 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2022 rok.
9/2023 28-04-2023 07:48 Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022
8/2023 31-03-2023 12:08 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2023 roku
7/2023 31-03-2023 11:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    41
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu