Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
19/2019 29-05-2019 08:51 Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz AB Amber Grid
18/2019 26-04-2019 13:28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku
17/2019 26-04-2019 13:20 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku
16/2019 26-04-2019 13:11 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2018 rok
15/2019 29-03-2019 09:06 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami
14/2019 29-03-2019 08:44 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
13/2019 28-03-2019 15:54 Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A.
12/2019 28-03-2019 15:46 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok
11/2019 26-03-2019 08:10 Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok.
10/2019 20-03-2019 14:46 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    31
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu