Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
18/2018 25-04-2018 13:37 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
17/2018 25-04-2018 13:22 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
16/2018 25-04-2018 13:08 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.
15/2018 29-03-2018 14:05 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.
14/2018 29-03-2018 13:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
13/2018 29-03-2018 13:34 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
12/2018 29-03-2018 13:29 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.
11/2018 28-03-2018 12:33 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
10/2018 19-03-2018 11:00 Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.
9/2018 01-03-2018 10:49 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    28
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu