Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
8/2018 20-02-2018 14:32 Zawarcie przez Izostal S.A. dziesięciu Umów Ramowych z PGNiG S.A. w zakresie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem.
7/2018 20-02-2018 14:02 Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.
6/2018 12-02-2018 14:21 Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
5/2018 01-02-2018 15:27 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. dwóch umów częściowych w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
4/2018 16-01-2018 11:46 Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2018.
3/2018 05-01-2018 08:30 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2/2018 04-01-2018 10:00 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
1/2018 02-01-2018 12:11 Zawarcie przez Izostal S.A. umowy zakupu pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o. od Stalprofil S.A.
22/2017 30-12-2017 13:04 Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb otworów wiertniczych realizowanych przez PGNiG S.A.
21/2017 12-12-2017 14:45 Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. na nabycie od Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    27
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu