Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
17/2022 20-05-2022 09:59 Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
16/2022 11-05-2022 13:00 Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
15/2022 29-04-2022 08:11 Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021
14/2022 27-04-2022 12:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
13/2022 27-04-2022 12:18 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku
12/2022 27-04-2022 11:43 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
11/2022 27-04-2022 11:38 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2021 rok
10/2022 14-04-2022 10:32 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9/2022 11-04-2022 14:30 Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
8/2022 29-03-2022 11:39 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 27 kwietnia 2022 roku.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    38
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu