Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
22/2018 03-08-2018 13:43 Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.
21/2018 30-07-2018 12:35 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/2018 06-07-2018 11:52 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
19/2018 26-06-2018 13:13 Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.
18/2018 25-04-2018 13:37 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
17/2018 25-04-2018 13:22 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
16/2018 25-04-2018 13:08 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.
15/2018 29-03-2018 14:05 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.
14/2018 29-03-2018 13:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
13/2018 29-03-2018 13:34 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    29
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu