Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
5/2019 19-02-2019 12:53 Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.
4/2019 13-02-2019 13:24 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
3/2019 25-01-2019 10:01 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2/2019 15-01-2019 08:58 Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2019.
1/2019 08-01-2019 13:52 Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.
31/2018 15-12-2018 11:04 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
30/2018 10-12-2018 07:56 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. poniżej 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
29/2018 15-11-2018 12:36 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.
28/2018 15-11-2018 12:18 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.
27/2018 15-11-2018 12:07 Powołanie członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    30
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu