Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
19/2017 07-09-2017 20:25 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
18/2017 06-09-2017 14:06 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
17/2017 18-08-2017 10:20 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.
16/2017 08-08-2017 14:03 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
15/2017 02-08-2017 13:49 Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.
14/2017 26-06-2017 14:00 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13/2017 07-06-2017 13:52 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
12/2017 18-05-2017 13:32 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.
11/2017 18-05-2017 13:27 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.
10/2017 18-05-2017 13:15 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    26
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu