Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
17/2024 20-05-2024 15:05 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 2)
16/2024 14-05-2024 14:52 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych w ramach zawartej Umowy Ramowej (projekt FSRU postępowanie nr 1).
15/2024 26-04-2024 07:52 Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023
14/2024 24-04-2024 12:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku
13/2024 24-04-2024 12:45 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku
12/2024 24-04-2024 12:35 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
11/2024 24-04-2024 12:28 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2023 rok
10/2024 28-03-2024 09:10 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2024 roku
9/2024 28-03-2024 09:05 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
8/2024 26-03-2024 13:46 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    42
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu