Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
14/2017 26-06-2017 14:00 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13/2017 07-06-2017 13:52 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
12/2017 18-05-2017 13:32 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.
11/2017 18-05-2017 13:27 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.
10/2017 18-05-2017 13:15 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok.
9/2017 15-05-2017 15:57 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
8/2017 28-04-2017 15:50 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.
7/2017 12-04-2017 14:01 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.
6/2017 12-04-2017 13:55 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
5/2017 23-03-2017 14:07 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2016 rok
1  2  3  4  5  6  7  8  9    26
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu