Trójwarstwowa PE A A A

Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPE wg DIN 30670:2012

Izolacja antykorozyjna składa się z:

 • warstwy epoksydu o grubości min. 60 μm
 • warstwy kopolimera polietylenu o grubości min. 140 μm
 • warstwy polietylenu o grubości minimalnej od 1,8 do 3,2 mm lub polipropylenu od 1,8 do 2,5 mm


Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 21,3 mm do 1220 mm i długościach do 8 do 18 mb oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.

Proces izolacji składa się z następujących operacji:

 • śrutowanie powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008
 • podgrzewanie indukcyjne rur do temperatury 180-200°C
 • elektrostatyczne napylenie proszku epoksydowego na podgrzane rury
 • elektrostatyczne napylenie proszku kopolimera polietylenu lub polipropylenu
 • pierścieniowe wytłaczanie rękawa polietylenu lub polipropylenu
 • chłodzenie izolacji strumieniami wody
 • mechaniczna obróbka końców rur.
 • czasowe zabezpieczenie końców rur lakierem antykorozyjnym


Trójwarstwową antykorozyjną izolację na rurach stalowych cechuje:

 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, wilgoć, przebicie elektryczne, działanie podwyższonych temperatur i promieni ultrafioletowych
 • wysoka przyczepność izolacji do powierzchni rury
 • ochrona antykorozyjna podziemnych rurociągów na około 50 lat
 • całkowita ochrona spawów rur stalowych
 • możliwość łączenia rur izolowanych bez uszkodzenia izolacji
 • neutralność izolacji wobec środowiska naturalnego.

 

Rodzaj izolacji Typ izolacji Grubość izolacji w zależności od średnicy zewnętrznej rur
33,7-114,3 mm 133,0-273,0 mm 323,9-559,0 mm 610,0-762,0 mm 813,0-1220 mm
Polietylenowa N-n, S-n
N-v, S-v
1,8 mm
2,5 mm
2,0 mm
2,7 mm
2,2 mm
2,9 mm
2,5 mm
3,2 mm
3,0 mm
3,7 mm
Polipropylenowa std 1,8 mm 2,0 mm 2,2 mm 2,5 mm 2,5 mm
N-n, N-v - izolacja z wykorzystaniem polietylenu niskiej gęstości (LDPE) o grubości normalnej n-  i wzmocnionej v-
S-n, S-v - izolacja z wykorzystaniem polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o grubości normalnej n-  i wzmocnionej v-
* - dla rur 21,3 mm występuje izolacja typu N-n lub S-n

 

Izolacja antykorozyjna trójwarstwowa polietylenowa 3LPE wg DIN 30670:2012

Rodzaj badania Warunki badań Wyniki badań
Uzyskane Wymagane Wg
Normy
    „N”- LDPE „S” - HDPE  
Grubość powłoki Temp. otoczenia > min. wymaganego
wg DIN 30670
> min. wymaganego
wg DIN 30670
wg DIN 30670
w zależności od średnicy rury
Szczelność powłoki% Temp. otoczenia brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
Przyczepność powłoki do rury stalowej T = (23±2)°C
T = (50±2)°C
150-200N/cm
ok.150N/cm
150-200N/cm
ok.110N/cm
min. 35N/cm
min. 25N/cm
Odporność powłoki na uderzenia T = (23±2)°C brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
Odporność powłoki na wgniatanie T = (23±2)°C
T = (50±2)°C
T = (70±2)0C
0,07-0,09 mm
0,15-0,19 mm
-
0,03-0,06 mm
-
0,12-0,15 mm
max. 0,2 mm
max. 0,3 mm
max. 0,3 mm
Wydłużenie względne powłoki
przy zerwaniu
T = (23±2)°C 650-950% 900-1400% min. 200%
Odporność powłoki na katodowy zanik przyczepności T = (60±2)°C
t = 48 h
U = -1,5 V
2-5 mm 2-4 mm wg ASTM G8
< 8 mm
Odporność powłoki na starzenie termiczne T = (100±2)°C
t = 100 dni
wynik pozytywny wynik pozytywny ΔMFR<35%
Odporność powłoki
na starzenie fotooksydacyjne
t = 100 dni wynik pozytywny wynik pozytywny ΔMFR<35%
Jednostkowa rezystancja powłoki T = (23±2)°C
t = 100 dni
≥108Ωm² ≥ 108Ωm² Rs ≥ 108Ωm²

 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu