Inspektor Ochrony Danych A A A

Spółka Izostal S.A. wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: .

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu