Informacja o realizowanej strategii podatkowej A A A

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2022

Informacja o realizowanej w roku 2022 strategii podatkowej przez Izostal S.A. („Izostal” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2587 z późniejszymi zmianami; dalej: „ustawa o CIT”).

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2022

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2021

Informacja o realizowanej w roku 2021 strategii podatkowej przez Izostal S.A. („Izostal” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j.; dalej: „ustawa o CIT”).

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2021

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2020

Informacja o realizowanej w roku 2020 strategii podatkowej przez Izostal S.A. („Izostal” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j.; dalej: „ustawa o CIT”).

INFORMACJA O REALIZOWANEJ PRZEZ IZOSTAL S.A. STRATEGII PODATKOWEJ DOTYCZĄCA ROKU PODATKOWEGO 2020

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu