Powłoki do wody pitnej A A A

ATEST HIGIENICZNY

Atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania powłoki PUR nakładanej przez Izostal S.A. na wewnętrznej powierzchni rur stalowych, do transportu wody przeznaczonej do spożycia da ludzi. Powłoka ta posiada także tożsame certyfikaty do stosowania wyrobu w Czechach oraz Niemczech.

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu