Certyfikaty A A A

Izostal S.A. to ceniony na rynku międzynarodowym producent najwyższej jakości zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych rur stalowych. Firma posiada najbardziej zaawansowane technologicznie linie do nakładania izolacji antykorozyjnych na rury stalowe, a także dysponuje największą w Polsce powierzchnią magazynową do ich przechowywania oraz sprawnym systemem logistycznym.

Innowacyjne rozwiązania jakie stosuje Izostal S.A. w procesie technologicznym  to efekt konsekwentnie prowadzonej polityki firmy, która od początku kładła szczególny nacisk na jakość wykonywanych wyrobów, a także na standard świadczonych usług. Dlatego już w roku 1996 został wdrożony i certyfikowany System Zapewniania Jakości wg wymagań normy ISO 9002:1994. W roku 2011 został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskiem wg wymagań normy ISO 14001:2004, a w roku 2012 wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

W kolejnych latach firma w sposób płynny dostosowywała się do spełnienia wymogów aktualnych wersji norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i OHSAS 18001, co potwierdzane było certyfikatami Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem  oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.  

W roku 2017 zostało potwierdzone certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania stosowanie w Izostal S.A. wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004/OHSAS 18001:2007 oraz ISO 50001:2011.

W lipcu 2020 r. Zintegrowany System Zarządzania poddany został audytowi re certyfikacyjnemu Systemu Zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, środowiskiem wg ISO 14001:2015 i energią wg ISO 50001:2018 oraz audytowi certyfikacyjnemu Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018.

W czerwcu 2023 r. Zintegrowany System Zarządzania - jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy  oraz energią - poddany został audytowi re certyfikacyjnemu.

Surowce używane do produkcji izolacji antykorozyjnych rur pozyskiwane są z firm stosujących wymagania Systemu Zarządzania jakością. Jednocześnie preferowani są dostawcy stosujący wymagania Systemu Zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Do dostawców kierowane są również zapytania pod kątem wyniku energetycznego lub wdrożenia normy ISO 50001.

W 2004 roku laboratorium Spółki uzyskało uznanie I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, które odnawiane było w odstępach trzyletnich. W roku 2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Dozoru Technicznego wydał dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych Izostal S.A. Świadectwo Uznania Laboratorium  oraz Świadectwo Uznania Podwykonawcy UDT, które  było potwierdzeniem  spełnienia wymagań pkt. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Kolejne Świadectwo Uznania Laboratorium Urząd Dozoru Technicznego wydał dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych Izostal S.A. w 2016 roku i jest ono spełnieniem wymagań całej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W roku 2020 laboratorium Spółki zwróciło się do Urzędu Dozoru Technicznego o przedłużenie ważności Świadectwa Uznania Laboratorium.

Laboratorium  spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB 1/2019, które uwzględniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Posiadane certyfikaty, aprobaty, oraz świadectwa uznania stanowią potwierdzenie najwyższych kwalifikacji oraz specjalizacji z zakresie prowadzonej działalności a zaawansowane technologicznie linie produkcyjne oraz najwyższej klasy surowce stanowią gwarancję doskonałej jakości izolacji.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu