Certyfikaty A A A

Izostal S.A. to ceniony na rynku międzynarodowym producent najwyższej jakości zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych rur stalowych. Firma posiada najbardziej zaawansowane technologicznie linie do nakładania izolacji antykorozyjnych na rury stalowe a także dysponuje największą w Polsce powierzchnią magazynową do ich przechowywania oraz sprawnym systemem logistycznym.

Innowacyjne rozwiązania, jakie stosuje w procesie technologicznym Izostal S.A. to efekt konsekwentnie prowadzonej polityki firmy, która od początku kładła szczególny nacisk na jakość wykonywanych wyrobów, a także na standard świadczonych usług. Dlatego już w roku 1996 został wdrożony i certyfikowany System Zapewniania Jakości wg wymagań normy ISO 9002:1994, wydany przez Towarzystwo Klasyfikacyjne BVQI w Londynie. W roku 2011 został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskiem wg wymagań normy ISO 14001:2004, a w roku 2012 wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

W kolejnych latach firma w sposób płynny dostosowywała się do spełnienia wymogów aktualnych wersji norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i OHSAS 18001 co potwierdzane było certyfikatami Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem  oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.  

4 września 2017r.  BUREAU VERITAS  Certification  potwierdziło certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania stosowanie w Izostal S.A. wymagań norm ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015-10), ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015-09) oraz PN-N 18001:2004/OHSAS 18001:2007.

W sierpniu 2017 poddano audytowi wdrożony System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011, a  14 września 2017r. BUREAU VERITAS  Certification  potwierdziło certyfikatem stosowanie w Izostal S.A. wymagań normy ISO 50001:2011 (ČSN EN ISO 50001:2012/PN-EN ISO 50001:2012).

Surowce używane do produkcji izolacji antykorozyjnych rur pozyskiwane są z firm stosujących wymagania aktualnych wersji norm ISO 9001/ PN-EN ISO 9001. Jednocześnie preferowani są dostawcy spełniający wymagania aktualnych wersji normy ISO 14001/ PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001/ OHSAS 18001. Do dostawców kierowane są również zapytania pod kątem wyniku energetycznego lub wdrożenia normy ISO 50001:2011/ ČSN EN ISO 50001:2012, PN-EN ISO 50001:2012.

W 2004 roku laboratorium Spółki uzyskało uznanie I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, które odnawiane było w odstępach trzyletnich. W roku 2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Dozoru Technicznego wydał dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych Izostal S.A. Świadectwo Uznania Laboratorium  oraz Świadectwo Uznania Podwykonawcy UDT, które  było potwierdzeniem  spełnienia wymagań pkt. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Kolejne Świadectwo Uznania Laboratorium Urząd Dozoru Technicznego wydał dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych Izostal S.A. w 2016 roku i jest ono spełnieniem wymagań całej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Posiadane certyfikaty, aprobaty, oraz świadectwa uznania stanowią potwierdzenie najwyższych kwalifikacji oraz specjalizacji z zakresie prowadzonej działalności a zaawansowane technologicznie linie produkcyjne oraz najwyższej klasy surowce stanowią gwarancję doskonałej jakości izolacji.

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu