Certyfikaty A A A

Izostal S.A. to ceniony na rynku międzynarodowym producent najwyższej jakości zewnętrznych i wewnętrznych izolacji antykorozyjnych rur stalowych. Firma posiada najbardziej zaawansowane technologicznie linie do nakładania izolacji antykorozyjnych na rury stalowe a także dysponuje największą w Polsce powierzchnią magazynową do ich przechowywania oraz sprawnym systemem logistycznym.

Innowacyjne rozwiązania, jakie stosuje w procesie technologicznym Izostal S.A. to efekt konsekwentnie prowadzonej  polityki firmy, która od początku kładła szczególny nacisk na jakość wykonywanych wyrobów, a także na standard świadczonych usług. Dlatego już w roku 1996 został wdrożony i certyfikowany System Zapewniania Jakości wg wymagań normy ISO 9002:1994, wydany przez Towarzystwo Klasyfikacyjne BVQI w Londynie.

W kolejnych latach (odpowiednio w roku 2002 i  2008) firma w sposób płynny dostosowywała się do spełnienia wymogów kolejnych edycji normy międzynarodowej (ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008), co zostało potwierdzone  certyfikatem  Systemu Zarządzania Jakością  nadanym przez  BUREAU VERITAS  Certification. 
 
W roku 2014 System Zarządzania funkcjonujący w Izostal S.A. został ponownie oceniony i uznany przez BUREAU VERITAS Certification za zgodny z normami ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009 oraz ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007.
 
Surowce używane do produkcji izolacji antykorozyjnych rur pozyskiwane są z firm stosujących wymagania normy ISO 9001:2008  / PN-EN ISO 9001:2009. Jednocześnie preferowani są dostawcy spełniający wymagania normy ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005 oraz  PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007.
 
W roku 2004 Izostal laboratorium Spółki uzyskało uznanie I stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, które odnawiane było w odstępach trzyletnich. W roku 2013 zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Dozoru Technicznego wydał dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych Izostal S.A. Świadectwo Uznania Laboratorium  oraz Świadectwo Uznania Podwykonawcy UDT, które  jest potwierdzeniem  spełnienia wymagań pkt. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Posiadane certyfikaty, aprobaty, oraz świadectwa uznania stanowią potwierdzenie najwyższych kwalifikacji oraz specjalizacji z zakresie prowadzonej działalności a zaawansowane technologicznie linie produkcyjne oraz najwyższej klasy surowce stanowią gwarancję doskonałej jakości izolacji.

Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu