Powłoka wewnętrzna do wody pitnej A A A

Izostal S.A. oferuje powłokę wewnętrzną przeznaczoną do transportu wody pitnej. Powłoka składa się z utwardzonej dwuskładnikowej farby poliuretanowej o grubości 1500 µm.

Proces malowania wewnętrznej powierzchni rur przewodowych

     •    oczyszczanie strumieniowo – ścierne powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1
     •    nakładanie powłoki malarskiej poprzez natrysk bezpowietrzny
     •    kondycjonowanie pomalowanych rur w podgrzewanej komorze  w celu osiągnięcia suchości dotykowej

Wewnętrzną powłokę rur przesyłowych cechuje:

     •    zmniejszenie masy rur przeznaczonych do infrastruktury transportującej wodę
     •    znacząca poprawa odporności przeciw korozji podczas składowania i montażu
     •    doskonała twardość i odporność na pękanie
     •    bezpieczeństwo względem wody pitnej (wyroby posiadają atest PZH)
 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu