Teowniki A A A

Wyroby hutnicze - teowniki

Teowniki

Teownik
Wymiary: h=20 do 140 mm
Wg: PN-EN 10055:1999

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu