Certyfikaty systemu A A A

Certyfikat Systemu Zarządzania - akredytacja UKAS

System Zarządzania funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i uznany przez INTERTEK Certification Limited za zgodny z normami:

  • ISO 9001:2015 - certyfikat nr 0129492
  • ISO 45001:2018 - certyfikat nr 0129494
  • ISO 14001:2015 - certyfikat nr 0129497
     
wersja polska
wersja polska
wersja polska
wersja polska
wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska
wersja angielska
wersja angielska
wersja angielska
wersja angielska

Certyfikat Systemu Zarządzania - akredytacja DAkkS

System Zarządzania Energią funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i uznany przez INTERTEK Certification GmbH za zgodny z normą ISO 50001:2018 (certyfikat nr 2023-0132034).

wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu