Certyfikaty systemu A A A

Certyfikat Systemu Zarządzania - akredytacja PCA

System Zarządzania funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i  uznany przez BUREAU VERITAS CERTIFICATION za zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 nr PL011477/P.

wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska

Certyfikat Systemu Zarządzania - akredytacja UKAS

System Zarządzania funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i  uznany przez BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS - UK BRANCH za zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 nr PL011477/U.

wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska

Certyfikat Systemu Zarządzania - akredytacja S 3100

System Zarządzania Energią funkcjonujący w Izostal S.A. został oceniony i  uznany przez BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. za zgodny z normą ISO 50001:2018 nr CZE-200121.

wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska
wersja polska
wersja polska
wersja angielska
wersja angielska
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu