Centrum Badawczo-Rozwojowe A A A

W ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego oferujemy kompleksową gamę badań powłok antykorozyjnych, które wykonywane są przez nasze laboratorium na dostarczonych próbkach powłok antykorozyjnych lub materiałach do ich wytworzenia.

Do badań tych zaliczamy:

  • badania wytrzymałościowe powłok antykorozyjnych,
  • badania własności fizycznych materiałów powłok (np. oznaczanie grubości, oznaczanie wskaźnika płynięcia MFR, oznaczanie gęstości tworzywa, oznaczanie czasu żelowania żywic epoksydowych, itp.),
  • badania własności mechanicznych nałożonych powłok (np. oznaczanie przyczepności powłoki do podłoża, oznaczanie twardości powłoki, oznaczanie odporności na uderzenia, oznaczanie odporności na wgniatanie),
  • badania odporności chemicznej oraz szczelności powłok.


Po szczegółowe informacje dotyczące zakresu i możliwości wykonywania usług związanych z badaniami zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wysyłania zapytań ofertowych.
 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu