Dwuteowniki A A A

Wyroby hutnicze - dwuteowniki

Zwykły - IPN

Dwuceownik zwykły IPN 
Wymiary: h=80 do 550 mm
Wg: PN-91/H-93407, DIN 1025 Bl.1 1995, PN-EN 10024:1998

 

Równoległościenny - IPE

Dwuceownik równoległościenny IPE 
Wymiary: h=80 do 600 mm
Wg: PN-91/H-93419, DIN 1025 Teil5 - 1994, PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999

 

Specjalny - IPE.....AA

Dwuceownik specjalny IPE.....AA
Wymiary: h=80 do 240 mm
Wg: ZN-HK-0646-25:2003

 

Szerokostopowe - HEA, HEB, HEM

 Dwuceownik szerokostopowy
Wymiary: h=100 do 1000 mm
Wg:
HEA: PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999, DIN 1025-3:1994
EURONORM 53-62
EN 10034:1993
HEB: DIN 1025-2:1995, PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999
EURONORM 53-62
EN 10034:1993
HEM: DIN 1025 Teil4-1994, PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999
EURONORM 53-62
EN 10034:1993

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu