Zarząd A A A

Marek Mazurek

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Marek Mazurek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Ekonomika i Organizacja Produkcji) oraz studia podyplomowe "Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna" na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1989-2005 w Zakładach Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Referent ds. finansowych, Kierownik Działu Finansowego oraz jako Dyrektor Zakładu Wykładzin,
  • 1994-2003 w Korporacji Texlen Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz ponownie jako Prezes Zarządu,
  • od 2005 roku w Spółce Izostal S.A., jako Dyrektor Finansowy (2005-2007), jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy (2007-2011) oraz od lutego 2011 roku jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
  • od marca 2011 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Kolb Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Izostal S.A.
   

 

Michał Pietrek

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

Michał Pietrek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, posiada również dyplom licencjata Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii jak również ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu i Zarządzania w przemyśle gazowniczym  na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. W roku 2016 ukończył studia MBA, Program Executive Master of Business Administration – Uniwersytet Gdański, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe "Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna" na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:
  • 1991-1994: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Remontowe Energoserwis w Lublińcu –Elektromonter,
  • 1996-2000: Izostal S.A. –  kolejno na stanowiskach: Referent ds. Handlowych, Samodzielny Pracownik ds. Handlowych, Kierownik Zespołu Handlu Krajowego,
  • 2000-2001: Eurotube S.A. - Specjalista Handlowy,
  • 2001-2002: Huta Andrzej S.A. - Kierownik Produktu i Kierownik Działu Handlowego,
  • od 2002 roku: ponownie w spółce Izostal S.A. kolejno na stanowiskach: Główny Specjalista ds. Handlu, Zastępca Dyrektora ds. Projektów, Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor Biura Sprzedaży Krajowej oraz Prokurent, a od listopada 2013 roku Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu