Zarząd A A A

Marek Mazurek

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

Marek Mazurek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Ekonomika i Organizacja Produkcji).

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1989-2005 w Zakładach Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Referent ds. finansowych, Kierownik Działu Finansowego oraz jako Dyrektor Zakładu Wykładzi
  • 1994-2003 w Korporacji Texlen Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz ponownie jako Prezes Zarządu
  • od 2005 roku w Spółce Izostal S.A., jako Dyrektor Finansowy (2005-2007), jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy (2007-2011) oraz od lutego 2011 roku jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
  • od marca 2011 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Kolb Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Stalprofil S.A.,
  • od grudnia 2014 roku Marek Mazurek pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ZRUG Zabrze S.A., należącej do grupy kapitałowej Stalprofil S.A.
   

 

Michał Pietrek

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

Michał Pietrek posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, posiada również dyplom licencjata Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii jak również ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu i Zarządzania w przemyśle gazowniczym  na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:
  • 1991-1994: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Remontowe Energoserwis w Lublińcu –Elektromonter,
  • 1996-2000: Izostal S.A. –  kolejno na stanowiskach: Referent ds. Handlowych, Samodzielny Pracownik ds. Handlowych, Kierownik Zespołu Handlu Krajowego,
  • 2000-2001: Eurotube S.A. - Specjalista Handlowy,
  • 2001-2002: Huta Andrzej S.A. - Kierownik Produktu i Kierownik Działu Handlowego,
  • od 2002 roku: ponownie w spółce Izostal S.A. kolejno na stanowiskach: Główny Specjalista ds. Handlu, Zastępca Dyrektora ds. Projektów, Zastępca Dyrektora Handlowego, Dyrektor Biura Sprzedaży Krajowej oraz Prokurent, a od listopada 2013 roku Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy.

 

Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu