Komitet Audytu A A A

Jan Kruczak - Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Jan Kruczak pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu od lipca 2020 roku.

Pan Jan Kruczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Wiertniczo – Naftowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: wiertnictwo) oraz studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Jan Kruczak ukończył kursy specjalistyczne: Training for Economic Staff of the Oil&Gas Industry w Houston (USA) i Calgary (Kanada). Poza powyższymi Pan Jan Kruczak ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

  • od 1972 do 2012 roku w Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, kolejno jako asystent kierownika wiertni, specjalista w dziale nowej techniki, kierownik działu planowania i analiz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, wiceprezes zarządu - dyrektor ekonomiczny, prezes zarządu – dyrektor naczelny.
     

 

Grażyna Kowalewska - Sekretarz Komitetu Audytu

Pani Grażyna Kowalewska pełni funkcję Sekretarza Komitetu Audytu od lipca 2020 roku.

Pani Grażyna Kowalewska posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na wydziale Zarządzania i Informatyki Gospodarczej na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ponadto Pani Grażyna Kowalewska posiada liczne szkolenia i certyfikaty między innymi z zakresu Budżetowania i Kontroli Kosztów, Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz kompetencji menedżerskich  kadry kierowniczej i rozwojowej ArcelorMittal Poland.

Przebieg pracy zawodowej:
Od stycznia 1980  w Hucie Katowice, a po przekształceniu (sprzedaży akcji przez Skarb Państwa) w ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Referent ds. Pracowniczych, Specjalista Ekonomista, Kierownik Wsparcia. Dodatkowo od 2008 na stanowisku wiceprzewodniczącej w Podkomisji Inwentaryzacyjnej ArcelorMittal Poland w Oddziale Dąbrowa Górnicza.


Adam Szafraniec - Członek Komitetu Audytu

Pan Adam Szafraniec pełni funkcję Członka Komitetu Audytu od kwietnia 2021 roku.

Pan Adam Szafraniec posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalizacją Projektowanie i Budowa Kopalń. Ponadto Pan Adam Szafraniec posiada dyplom ukończenia kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:
Kariera zawodowa Pana Adama Szafrańca związana jest z finansami ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej. Pan Adam Szafraniec, związany był zawodowo między innymi z  Hutą Katowice S.A., gdzie pracował na stanowisku kierowniczym w Pionie Dyrektora Finansowego. Następnie pełnił  funkcję Prezesa  Zarządu kilku spółek, w tym SPÓŁKI FINANSOWEJ S.A. w Katowicach, zajmującej się działalnością finansową na rynku hutniczym, prefinansowaniem eksportu, organizacją i rozliczaniem dostaw surowców do produkcji. W latach 2004-2007 Pan Adam Szafraniec pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego IZOSTAL S.A. Jako indywidualny przedsiębiorca Pan Adam Szafraniec świadczy także usługi doradcze dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie projektów inwestycyjnych.

 

Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu