Grupa Kapitałowa A A A

Grupa Kapitałowa Izostal S.A.

W Grupie Kapitałowej Izostal S.A. wyróżniono dwa segmenty działalności:

  • segment działalności związanej z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów (Segment Infrastruktury) obejmujący usługi izolacji antykorozyjnej rur stalowych i sprzedaż rur izolowanych oraz innych produktów, towarów i usług dostarczanych na rzecz branży wydobycia i przesyłu mediów. W ramach tego segmentu identyfikuje się podstawową działalność realizowaną przez Izostal S.A.,
  • segment przetwórstwa, działalności usługowej i handlu na rynku stalowym (Segment Stalowy) obejmujący przetwórstwo stali (produkcję konstrukcji) i handel wyrobami hutniczymi. W ramach tego segmentu identyfikuje się działalność realizowaną przez Kolb Sp. z o.o. oraz sprzedaż wyrobów hutniczych realizowaną przez Izostal S.A.           

                                                               

                                                               STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.

                                    

                                                                               

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu