Centrum Badawczo Rozwojowe A A A

Centrum Badawczo - Rozwojowe to nowoczesny ośrodek badawczy, gdzie prowadzone są prace nad udoskonaleniem oferowanych produktów bądź rozwojem nowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badania właściwości metali, Izostal S.A. ma możliwość ciągłego udoskonalania procesu produkcyjnego, a także oferowania nowych produktów i usług.
Produkty przechodzą kompleksowe badania, co pozwala określić ich właściwości fizyczne i mechaniczne, a przez to w przyszłości eliminować wady. Kontrola jakości połączona z innowacyjnością produktową pozwala  Spółce być konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku.

Projekt pozwolił na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa oraz dywersyfikację produkcji, poprzez stworzenie możliwości wprowadzenia do procesu produkcyjnego większej ilości nowych produktów i usług w ramach dotychczasowej działalności.

 

OPIEKUNOWIE PROJEKTU:

 

PAN MAREK BAGIŃSKI

Dyrektor Produkcyjno - Techniczny

Tel. kom.: +48 602 179 610; Fax: +48 77 405 65 01; e-mail:

 

PAN MAREK MATHEJA

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent
Tel.: +48 77 405 65 22; Fax: +48 77 405 65 01; e-mail:

 

POLECAMY SERWISY:

Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu