Kątowniki A A A

Wyroby hutnicze - kątowniki

Kątownik równoramienny

Katownik równoramienny
Wymiary: 20x20 do 200x200 mm
Wg: PN-EN 10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, DIN 1028 1994


Kątownik nierównoramienny

Katownik nierównoramienny
Wymiary: 45x30 do 250x90 mm
Wg: PN-EN 10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, DIN 1028 1994

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu