Proces rekrutacji A A A

  • Proces rekrutacji rozpoczyna się od zgłoszenia swojej aplikacji i gotowości do podjęcia rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia.
  • Kolejnym etapem jest złożenie w Biurze Zarządu i Personelu Spółki  Curriculum Vitae potencjalnego pracownika.
  • Po złożeniu dokumentu, zainteresowany zapraszany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Zaś po dopełnieniu powyższych formalności osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia w IZOSTAL S.A. otrzymuje ofertę pracy w Spółce, bądź też informację o braku takiej oferty.
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu