Proces rekrutacji A A A

PROCES REKRUTACJI

  • Proces rekrutacji rozpoczyna się od zgłoszenia swojej aplikacji i gotowości do podjęcia rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia.
  • Kolejnym etapem jest złożenie w Biurze Zarządu i Personelu Spółki Curriculum Vitae potencjalnego pracownika.
  • Do CV prosimy o dołączenie klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IZOSTAL S.A., ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IZOSTAL S.A.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
-    mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@izostal.com.pl lub listu na adres Administratora Danych Osobowych, który znajduje się powyżej,
-    wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem.”

  • Po złożeniu dokumentu, zainteresowany zapraszany jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Po dopełnieniu powyższych formalności osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia w IZOSTAL S.A. otrzymuje ofertę pracy w Spółce, bądź też informację o braku takiej oferty.
 
 
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu