Płaskowniki A A A

Wyroby hutnicze - płaskowniki

Płaskowniki

Płaskowniki
Wymiar: 10x4 do 150x40 mm
Wg: PN-H-93202/A1:1997

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu