Izolacje antykorozyjne A A A

Certyfikat zgodności powłoki trójwarstwowej 3LPP z wymaganiami normy PN-EN ISO 21809-1:2011

Certyfikat zgodności  z wymaganiami normy  PN-EN ISO 21809-1:2011  nr 15/13  dla powłoki trójwarstwowej 3LPP na rurach stalowych nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie dnia 18 grudnia 2013r.

Certyfikat zgodności powłoki trójwarstwowej 3LPE z wymaganiami normy PN-EN ISO 21809-1:2011

Certyfikat zgodności  powłoki trójwarstwowej 3LPE z wymaganiami normy  PN-EN ISO 21809-1:2011  nr 35/12 nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie dnia 28 września 2012r.

Certyfikat zgodności powłoki wewnętrznej rur stalowych z wymaganiami normy PN-EN 10301:2006 (EN 10301:2003)

Certyfikat zgodności  powłoki wewnętrznej rur stalowych z wymaganiami normy  PN-EN 10301:2006 (EN 10301:2003) nr 70/10 nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie dnia 2 września 2010r.

Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu