Izolacje antykorozyjne A A A

Certyfikat zgodności powłoki trójwarstwowej 3LPP z wymaganiami normy PN-EN ISO 21809-1:2018-12

Certyfikat zgodności  z wymaganiami normy  PN-EN ISO 21809-1:2018-12  nr 17/17  dla powłoki trójwarstwowej 3LPP na rurach stalowych nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie w dniu 7 września 2017 r., a zaktualizowany w dniu 14 maja 2018 r., 14 października 2019 r. oraz w dniu 20 grudnia 2021 r.

Certyfikat zgodności powłoki trójwarstwowej 3LPE z wymaganiami normy PN-EN ISO 21809-1:2018-12

Certyfikat zgodności powłoki trójwarstwowej 3LPE z wymaganiami normy  PN-EN ISO 21809-1:2018-12  nr 15/17 nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie w dniu 7 września 2017 r., a zaktualizowany w dniu 14 maja 2018 r., 14 października 2019 r. oraz w dniu 20 grudnia 2021 r.

Certyfikat zgodności powłoki wewnętrznej rur stalowych z wymaganiami normy PN-EN 10301:2006 (EN 10301:2003)

Certyfikat zgodności  powłoki wewnętrznej rur stalowych z wymaganiami normy  PN-EN 10301:2006 (EN 10301:2003) nr 16/17 nadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie w dniu 7 września 2017 r., a zaktualizowany w dniu 14 maja 2018 r. oraz w dniu 20 grudnia 2021 r.

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu