Armatura Stalowa A A A

Armatura gazowa

Wzrastające zapotrzebowanie Klientów na kompletację dostaw w zakresie realizacji dostaw materiałowych do budowy rurociągów przesyłowych liniowych, spowodowały rozszerzenie zakresu oferty handlowej IZOSTAL S.A o kształtki rurowe stalowe.
Zakres oferty handlowej obejmuje kolana, łuki, trójniki oraz zwężki. Kształtki wykonywane są w technologii gięcia na zimno lub na gorąco w zależności od grubości ścianki i parametrów wytrzymałościowych materiału. Oferta handlowa obejmuje również kompleksowe wykonanie powłok antykorozyjnych zewnętrznych i wewnętrznych na armaturze. Szeroki zakres specjalizacji magazynowanych rur przewodowych, które stanowią materiał wsadowy do produkcji kształtek, gwarantują sprawną realizację kontraktów. Oferta obejmuje praktycznie pełny zakres wymiarowy od DN 15 mm do DN 1000, z przeznaczeniem do zastosowania w budowie sieci przesyłowych, stacji redukcyjnych oraz przepompowni.

Stosowane normy:

  • KER 80/2/05 – łuki gładkie,
  • KER 83/2/01 – łuki gładkie krótkie,
  • DVGW G463 – Stalowe magistrale w rurociągach gazowych z ciśnieniem roboczym wyższym niż 16 barów – łuki,
  • EN 13480 – Metalowe rurociągi przemysłowe, kontrola i badania – łuki,
  • ANSI B16.9 – Kształtki ze stali przerobionej plastycznie spawane doczołowo – łuki, trójniki, kolana,
  • DIN 2605-1,2 – kolana stalowe (obniżony st. wykorzystania 1, pełny st. wykorzystania 2),
  • DIN 2615-½ – trójniki stalowe (obniżony st. wykorzystania 1, pełny st. wykorzystania 2),
  • DIN 2616-½– zwężki stalowe (obniżony st. wykorzystania 1, pełny st. wykorzystania 2),
  • EN 10290 PUR B3 – Rury stalowe i kształtki do stosowania w budowie rurociągów morskich i nabrzeżnych. Powłoki zewnętrzne z poliuretanu i poliuretanu modyfikowanego - powłoki zewnętrzne.
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu