Aktualności A A A

Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku

16-11-2023
W dniu 16 listopada 2023 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.

Nowy wyrób Izostal S.A. – poliuretanowa powłoka wewnętrzna rur stalowych, do przesyłu wody pitnej.

17-08-2023
Izostal S.A. zakończył sukcesem realizację innowacyjnego projektu na dostawę rur stalowych z wewnętrzną powłoką poliuretanową do przesyłu wody pitnej. Projekt obejmował dostawę 1300 m rur DN 1200 oraz 100 m rur DN 1000.

„LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych”

03-08-2023
Innowacyjny projekt badawczy, realizowany w partnerstwie z firmą PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Partner projektu) oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Partner projektu) wkracza w fazę finalizacji.

Izostal S.A. i Kolb Sp. z o.o. zakończyły pracę nad projektem

03-07-2023
Izostal S.A. i Kolb Sp. z o.o. zakończyły pracę nad projektem: „Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A.

28-04-2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A. odbyło się 28 kwietnia 2023 roku w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 11:00.

„LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych”

27-02-2023
23 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu: „LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych”
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu