Aktualności A A A

Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku

19-05-2022
W dniu 19 maja 2022 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku.

Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A., Ferrum S.A. oraz Stalprofil S.A. na dostawę rur DN700

11-05-2022
W dniu 11 maja 2022 roku, Zarząd Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez O.G.P. Gaz-System S.A. oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A., Ferrum S.A. oraz Stalprofil S.A. na dostawy izolowanych rur stalowych DN700.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A.

27-04-2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A. odbyło się 27 kwietnia 2022 roku w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 10:00.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku

27-08-2021
W dniu 27 sierpnia 2021 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku

21-05-2021
W dniu 21 maja 2021 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku.

Wybór oferty Izostal S.A. na dostawę rur DN1000

14-05-2021
W dniu 14 maja 2021 roku, Zarząd Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez O.G.P. Gaz-System S.A., oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    18
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu