Aktualności A A A

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku.

29-08-2019
W dniu 29 sierpnia 2019 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku.

Zawarcie Umowy Ramowej z O.G.P. Gaz-System S.A.

16-08-2019
W dniu 16 sierpnia 2019 r. Zarząd Izostal S.A. zawarł Umowę Ramową z O.G.P. Gaz-System S.A. w zakresie dostaw rur izolowanych.

Zawarcie przez Izostal S.A. umowy z AB Amber Grid

25-07-2019
W dniu 25 lipca 2019 r. Zarząd Izostal S.A. zawarł z AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700.

Wybór oferty Izostal S.A. na dostawę rur DN700

29-05-2019
W dniu 29 maja 2019 r. Zarząd Izostal S.A. powziął informację o wyborze przez AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy rur stalowych DN 700.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

23-05-2019
W dniu 23 maja 2019 roku Spółka Izostal S.A. opublikowała Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A.

26-04-2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A. odbyło się 26 kwietnia 2019 roku w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 12:00.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu