Praktyki i staże A A A

IZOSTAL S.A. organizuje praktyki dla uczniów szkół średnich i staże dla studentów szkół wyższych po zapoznaniu się z programem praktyki lub stażu.

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu