Trójwarstwowa PP A A A

Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polipropylenowa 3LPP wg DIN 30678:2013

Izolacja antykorozyjna składa się z :

 • warstwy epoksydu o grubości min. 60 μm
 • warstwy kopolimeru polipropylenu o grubości min. 140 μm
 • warstwy polipropylenu o grubości minimalnej od 1,8 do 2,5 mm

Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 21,3 mm do 1220 mm i długościach do 8 do 18 mb oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.


Proces izolacji składa się z następujących operacji:

 • śrutowanie powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008
 • podgrzewanie indukcyjne rur do temperatury 180-200°C
 • elektrostatyczne napylenie proszku epoksydowego na podgrzane rury
 • elektrostatyczne napylenie proszku kopolimera polietylenu lub polipropylenu
 • pierścieniowe wytłaczanie rękawa polietylenu lub polipropylenu
 • chłodzenie izolacji strumieniami wody
 • mechaniczna obróbka końców rur.
 • czasowe zabezpieczenie końców rur lakierem antykorozyjnym


Trójwarstwową antykorozyjną izolację na rurach stalowych cechuje:

 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, wilgoć, przebicie elektryczne, działanie podwyższonych temperatur i promieni ultrafioletowych
 • wysoka przyczepność izolacji do powierzchni rury
 • ochrona antykorozyjna podziemnych rurociągów na około 50 lat
 • całkowita ochrona spawów rur stalowych
 • możliwość łączenia rur izolowanych bez uszkodzenia izolacji
 • neutralność izolacji wobec środowiska naturalnego.

Rury stalowe w izolacji 3LPP stosowane są zgodnie z normą ZN-G-3910 "Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym" do przewiertu kierunkowego przez przeszkody.
Polipropylen jest doskonałym tworzywem konstrukcyjnym charakteryzującym się wysoką wytrzymałością mechaniczną i termiczną.

Twardość polipropylenu osiąga wartość 64 w skali "D" Shore'a, większą aniżeli polietylen. Większe wartości osiągnęły również wyniki badań niszczących wykonywanych w niskich temperaturach dla polipropylenu w porównaniu z polietylenem, jak i sprawdzenie odporności na środowiskową korozję naprężeniową - ESCR (>3000 h dla polipropylenu, a dla polietylenu >1000 h).

Polipropylen jest tworzywem odpornym na promieniowanie UV (posiada stabilizatory UV), jak również charakteryzuje się dużą termoodpornością, ponieważ przeznaczony jest do eksploatacji w wysokich temperaturach (polietylen w max 60° C i 80°, zaś polipropylenu do 100°C i 110°C).

Izolacja 3LPP skutecznie zabezpiecza rury stalowe przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacja polipropylenowa spełnia wymagania warunków technicznych budowy gazociągów przy dotychczasowym zastosowaniu do przewiertu kierunkowego przez przeszkody rur stalowych w trójwarstwowej powłoce polietylenowej wzmocnionej z dodatkową osłoną z laminatu.

Powłoka 3LPP charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami:

 • przyczepności do powierzchni rury stalowej,
 • odporności na uderzenia,
 • odporności na ścieranie,
 • odporności na działanie siły wgniatającej,
 • twardości i sztywności,
 • jednostkowej rezystancji przejścia gazociągu.

 

Antykorozyjna Izolacja Trójwarstwowa 3LPP wg DIN 30678:2013

Rodzaj badania Warunki badań Wyniki badań
Uzyskane Wymagane wg normy
Grubość powłoki temp. otoczenia > min. wymaganego wg DIN 30678 wg DIN 30678 w zależności
od średnicy rury
Szczelność powłoki temp. otoczenia brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
Przyczepność powłoki do rury stalowej T = (50±5)°C
T = (90±5)0C
200-400N/cm
150-270N/cm
min. 100N/cm
min. 80N/cm
Odporność powłoki na uderzenia T = (23±2)°C brak przebicia
przy U=25kV
brak przebicia
przy U=25kV
Odporność powłoki na wgniatanie T = (90±5)°C 0,18-0,20 mm max. 0,3 mm
Wydłużenie względne powłoki przy zerwaniu T = (23±2)°C 900% min. 300%
Jednostkowa rezystancja powłoki T = (23±2)°C
t = 100 dni
≥108Ωm² Rs ≥108Ωm²

 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu