Trójwarstwowa PP A A A

Antykorozyjna trójwarstwowa izolacja polipropylenowa 3LPP

Izolacja antykorozyjna składa się z:
     •    warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm
     •    warstwy kopolimeru adhezyjnego o grubości min. 160 μm
     •    warstwy polipropylenu o grubości w zakresie od 1,3 mm do 3,8 mm z możliwością uzyskania nawet 10 mm grubości

Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 21,3 mm do 1220 mm i długościach do 8 do 18 mb oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.

Proces izolacji składa się z następujących operacji:
     •    oczyszczanie strumieniowo – ścierne powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1
     •    podgrzewanie indukcyjne rur
     •    elektrostatyczne napylenie proszku epoksydowego na podgrzane rury
     •    wytłaczanie lub elektrostatyczne napylenie kopolimeru  adhezyjnego
     •    wytłaczanie warstwy polietylenu
     •    chłodzenie izolacji strumieniem wody
     •    mechaniczna obróbka końców rur.
     •    czasowe zabezpieczenie końców rur lakierem antykorozyjnym

Trójwarstwową antykorozyjną izolację na rurach stalowych cechuje:
     •    wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
     •    odporność na oddziaływanie czynników chemicznych, wilgoć, przebicie elektryczne, działanie podwyższonych temperatur i promieni ultrafioletowych
     •    wysoka przyczepność izolacji do powierzchni rury
     •    ochrona antykorozyjna podziemnych rurociągów na około 50 lat
     •    całkowita ochrona spawów rur stalowych
     •    możliwość łączenia rur izolowanych bez uszkodzenia izolacji
     •    neutralność izolacji wobec środowiska naturalnego.

Dostarczamy rury stalowe izolowane o średnicach od 21,3 mm do 1220 mm i długościach do 8 do 18 mb oraz świadczymy usługi izolacji na rurach powierzonych przez klienta.

 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu