Świadectwo Uznania Laboratorium A A A

Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU – 218/16-18

Świadectwo nadane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Izostal S.A. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu