Świadectwo Uznania Laboratorium A A A

Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-218/16-23

Świadectwo nadane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Izostal S.A. spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022 opartych o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu