Praca A A A

IZOSTAL S.A. jako Spółka produkcyjno-handlowa zatrudnia personel zróżnicowany pod wieloma względami, gdzie oprócz posiadanej wiedzy i kwalifikacji zawodowych ceni się pracowników:

  • Kompetentnych i sumiennych - u których posiadana wiedza i kwalifikacje zawodowe pozwalają na rzeczowe i fachowe wykonywanie obowiązków na nich nałożonych;
  • Samodzielnych i odpowiedzialnych - którzy dzięki własnej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu  dążą do samodzielnego i konstruktywnego  działania, a efekty ich pracy przynoszą wymierne korzyści;
  • Kreatywnych i zaangażowanych - którzy chętnie podejmują nowe wyzwania zawodowe oraz  zdobywają i poszerzają swoje umiejętności zawodowe.

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu