Powłoka wewnętrzna do transportu ścieków A A A

Izostal S.A. oferuje powłokę wewnętrzną przeznaczoną do transportu ścieków. Powłoka składa się z utwardzonej dwuskładnikowej farby poliuretanowej o grubości minimum 3000 µm

Proces malowania wewnętrznej powierzchni rur przewodowych

     •    oczyszczanie strumieniowo – ścierne powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1
     •    nakładanie powłoki malarskiej poprzez natrysk bezpowietrzny
     •    kondycjonowanie pomalowanych rur w podgrzewanej komorze  w celu osiągnięcia suchości dotykowej


Wewnętrzną powłokę rur przesyłowych cechuje:

     •    znacząca poprawa odporności przeciw korozji podczas składowania i montażu
     •    doskonała twardość i odporność na pękanie
     •    zabezpieczenie przed wpływem toksycznych substancji transportowanych rurociągiem

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu