Kalendarium A A A

Data Tytuł
16-11-2023

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

25-08-2023

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

18-05-2023

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

28-04-2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31-03-2023

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.

17-11-2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu