Kalendarium A A A

Data Tytuł
22-11-2018

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

15-11-2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

28-08-2018

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.

09-08-2018

Termin wypłaty dywidendy za 2017 r.

23-07-2018

Ustalenie prawa do dywidendy za 2017 r.

24-05-2018

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu