Kalendarium A A A

Data Tytuł
17-11-2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

26-08-2022

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

05-08-2022

Termin wypłaty dywidendy za 2021 r.

22-07-2022

Ustalenie prawa do dywidendy za 2021 r.

19-05-2022

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

27-04-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu