Kalendarium A A A

Data Tytuł
21-11-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29-08-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

23-05-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

28-03-2019

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

22-11-2018

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

15-11-2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu