Kalendarium A A A

Data Tytuł
15-11-2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r.

23-08-2024

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

16-05-2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.

24-04-2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28-03-2024

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.

16-11-2023

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    16
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu