Kalendarium A A A

Data Tytuł
21-11-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

29-08-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

09-08-2019

Termin wypłaty dywidendy za 2018 r.

24-07-2019

Ustalenie prawa do dywidendy za 2018 r.

23-05-2019

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

26-04-2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu