Kalendarium A A A

Data Tytuł
17-11-2017

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

01-09-2017

Termin wypłaty dywidendy za 2016 rok.

29-08-2017

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

16-08-2017

Ustalenie prawa do dywidendy za 2016 r.

24-05-2017

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

18-05-2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1  2  3  4  5  6  7  8    
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu