Kalendarium A A A

Data Tytuł
19-11-2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

27-08-2021

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym

21-05-2021

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

29-04-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26-03-2021

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

19-11-2020

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu