Kalendarium A A A

Data Tytuł
12-11-2014

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

01-09-2014

Termin wypłaty dywidendy za 2013 rok.

27-08-2014

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

12-08-2014

Ustalenie prawa do dywidendy za 2013 r.

14-05-2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

13-05-2014

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu