Projekty Unijne A A A

 
 
"IZOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
jest liderem w projekcie pn.:
 
LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych
 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Partner projektu) oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Partner projektu). 
 
Celem projektu jest opracowanie koncepcji laminatu szklano-żywicznego do zabezpieczania rur stalowych z powłoką antykorozyjną o odporności na ścinanie pow. 100 N/cm2 i przyczepności pow. 125 N/cm2, wraz z opracowaniem stanowisk do przygotowania rur, linii do nanoszenia nowych powłok oraz warunków instalacji.
 
Efektem projektu będzie innowacja produktowa w postaci rury stalowej z powłoką antykorozyjną, zabezpieczoną powłoką laminatową o wielkopowierzchniowej przyczepności oraz innowacje procesowe -innowacyjna technologia odpowiedniego przygotowania rur stalowych z powłoką antykorozyjną, która zostanie wdrożona do działalności IZOSTAL S.A. oraz innowacyjna linia technologiczna do nanoszenia nowych powłok na rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, która  zostanie wdrożona do dział. PROMA Sp. z o.o.. 
 
Wartość całego projektu: 9 213 927,41 PLN
Wartość całego dofinansowania projektu: 5 301 354,25 PLN
w tym część dotycząca firmy IZOSTAL S.A.:
Wartość projektu: 4 751 236,00 PLN
Dofinansowanie: 1 900 494,40 PLN
 
 

"IZOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA 
jest partnerem w projekcie pn.:
 
„Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych”
 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą KOLB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider projektu). 
 
Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowych - znacząco ulepszonych procesów produkcyjnych, związanych z przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych oraz ich zrobotyzowane spawanie - dla precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.
 
Efektem projektu będą innowacje procesowe - znacząco ulepszone procesy produkcyjne, związane z odpowiednim przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych a także ich zrobotyzowane spawanie, umożliwiające wykonanie konstrukcji wsporczych - precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.
 
Wartość całego projektu: 12 437 702,49 PLN
Wartość całego dofinansowania projektu: 4 975 081,00 PLN
w tym część dotycząca firmy IZOSTAL S.A.:
Wartość projektu: 8 164 726,85 PLN
Dofinansowanie: 3 265 890,75 PLN
 
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu