Wzdłużnie spawane A A A

Rury stalowe wzdłużnie spawane

Rury są wykonywane wg norm: PN-79/H-74244, DIN 17120, DIN 1626.

Rury są wykonywane w zakresie średnic zewnętrznych od 813 mm do 2020 mm, dostarczane z końcami o powierzchniach czołowych prostych lub ukosowanych. Rury do średnicy 1016 mm wykonuje się z jedną spoiną wzdłużną, do średnicy 1620 mm z dwiema spoinami, a pozostałe rury z trzema spoinami wzdłużnymi. Rury o wymiarach wyszczególnionych poniżej dostarcza się bez sprawdzania szczelności.
 

Ramowy program dostaw rur wg DIN 17120
Średnica zewnętrzna mm
Znak gatunku stali
Steel grade
Outer diameter mm
  Znak gatunku stali
Steel grade
 
Rst 37-3, St 37-3 St 44-2, St 44-3 St 52-3
  Grubość ścianek mm
Wall thickness mm
 
813 8,6 – 16,0 8,0 – 14,2 8,0 – 12,5
914
1016
1220 8,0 – 14,2
1420 8,8 – 17,5 8,0 – 16,0
1620 10,0 – 17,5 10,0 – 16,0 10,0 – 14,2
1820 10,0 – 16,0
2020 10,0 – 17,5

 

Ramowy program dostaw rur wg PN-79/H-74244
Średnica zewnętrzna
Outer diameter
(mm)
Znak odmiany wytrzymałościowej
Strength class
G235 G295 G355
Rodzaj rur
Type of pipe
B1, B2 B3 B3M B1, B2 B3 B3M B1, B2 B3 B3M
Grubość ścianek mm
Wall thickness mm
813 8,6 – 16,0 8,0 – 14,2 8,0 – 12,5
914
1016
1220 8,0 –14,2
1420 8,8 – 17,5  
1620 10,0 – 17,5   10,0 – 16,0   10,0 – 14,2  
1820 10,0 – 17,5   10,0 – 16,0   10,0 – 16,0  
2020 10,0 – 17,0


Rury przewodowe o pozostałych wymiarach poddaje się hydraulicznej próbie szczelności pod ciśnieniem nie większym niż 4,9 MPa. Badania nieniszczące spoin rur o średnicach od 813 mm do 1620 mm, jeśli są wymagane, przeprowadza się w sposób ciągły, tylko metodą radiologiczną.

Po uwzględnieniu technicznych warunków możliwe są dostawy rur o innych średnicach i grubościach ścianek niż podano w tabeli, zawarte w zakresie granicznych wymiarów średnic zewnętrznych od 508 mm do 2020 mm. Długość min. 6 m - maks. 8,2 m. Rury wykonuje się z uspokojonych, niestopowych i niskostopowych stali podstawowych i jakościowych. Zależnie od potrzeb zamawiającego rury dostarcza się czarne, bez powłoki ochronnej, zewnętrznie izolowane wytłaczaną trójwarstwową powłoką polietylenową (do średnicy 1420 mm), wewnętrznie pokrywane powłoką cementową.

Po uzgodnieniu możliwe jest dostarczenie rur z innymi rodzajami zabezpieczeń antykorozyjnych.

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu