Zarząd A A A

Zarząd


Marek Mazurek
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Tel.: +48 77 405 65 00
Fax: +48 77 405 65 01


Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy
Tel.: +48 77 405 65 00
Fax: +48 77 405 65 01

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu