Powłoka wewnętrzna do transportu gazu i paliw A A A

Izostal S.A. oferuje powłokę wewnętrzną przeznaczoną do transportu gazu oraz paliw. Powłoka składa się z utwardzonej dwuskładnikowej farby epoksydowej o grubości:
     •    38 – 250 µm dla farby przeznaczonej do transportu gazu
     •    300 -750 µm dla farby przeznaczonej do transportu paliw

Proces malowania wewnętrznej powierzchni rur przewodowych

     •    oczyszczanie strumieniowo – ścierne powierzchni rury stalowej do klasy czystości Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1
     •    nakładanie powłoki malarskiej poprzez natrysk bezpowietrzny
     •    kondycjonowanie pomalowanych rur w podgrzewanej komorze  w celu osiągnięcia suchości dotykowej

Wewnętrzną powłokę rur przesyłowych cechuje:

     •    zmniejszenie turbulencji przepływu medium
     •    zmniejszenie spadku ciśnienia przesyłanego medium
     •    zwiększenie zdolności przepustowej rurociągu
     •    poprawa ochrony antykorozyjnej podczas składowania i podczas wykonywania próby hydraulicznej

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu