Pręty żebrowane A A A

Wyroby hutnicze - pręty żebrowane

Pręty żebrowane

Pręty żebrowane
Wymiary: O8 do 32 mm
Wg: PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1998

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu