Rada Nadzorcza A A A

Jerzy Bernhard - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Bernhard pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 2008 roku.
Pan Jerzy Bernhard posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.

Przebieg pracy zawodowej:
w latach 1975 – 1992 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice, kolejno jako mistrz, kierownik oddziału oraz zastępca kierownika wydziału,
w latach 1992 – 1996 w Stalprofil Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor spółki,
w latach 1996 – 1998 w Huta Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek zarządu - dyrektor handlowy,
od 1998 roku w Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor generalny,
od 2008 roku w Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem, jako przewodniczący rady nadzorczej

Pan Jerzy Bernhard jest także członkiem organów stowarzyszeń i organizacji społecznych: członkiem Rady Regionalnej Business Center Club, wiceprezesem zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Przewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Andrzej Baranek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Baranek pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 2013 roku.
Pan Andrzej Baranek (ur. 1955) posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Metalurgicznym. Ponadto Pan Andrzej Baranek ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Przebieg pracy zawodowej:

 • w latach 1979 – 1993 w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Samodzielnego Pracownika Technicznego, Specjalisty ds. Remontowych, Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Produkcji, Zastępcy Kierownika Wydziału Remontu Walcowni oraz Dyrektora Technicznego – Głównego Inżyniera.
 • w latach 1993 – 1997 w Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Spółka Akcyjna pełnił funkcję Prezesa Zarządu
 • w latach 1998 do nadal w Stalprofil S.A. kolejno funkcje Zastępcy Kierownika Działu Handlowego ds. Technicznych oraz Kierownika Działu Inwestycji Stalprofil S.A.

Pan Andrzej Baranek pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym FENIX-1 Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

​Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Grażyna Kowalewska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Grażyna Kowalewska pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej od 2018 roku.

Pani Grażyna Kowalewska (ur. 1960) posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na wydziale Zarządzania i Informatyki Gospodarczej na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ponadto Pani Grażyna Kowalewska posiada liczne szkolenia i certyfikaty między innymi z zakresu Budżetowania i Kontroli Kosztów, Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz kompetencji menedżerskich  kadry kierowniczej i rozwojowej ArcelorMittal Poland.

Przebieg pracy zawodowej:
Od stycznia 1980  w Hucie Katowice, a po przekształceniu (sprzedaży akcji przez Skarb Państwa) w ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Referent ds. Pracowniczych, Specjalista Ekonomista, Kierownik Wsparcia. Dodatkowo od 2008 na stanowisku wiceprzewodniczącej w Podkomisji Inwentaryzacyjnej ArcelorMittal Poland w Oddziale Dąbrowa Górnicza.

​Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Lech Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Lech Majchrzak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2007 roku.
Pan Lech Majchrzak posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Radiowe w Pułtusku (technik elektronik, specjalność: radiotechnika i telewizja).

Przebieg pracy zawodowej:

 • w 1984 roku w Przedsiębiorstwie Podzespołów Elektronicznych „Unitra-Unitech” z siedzibą w Żurominie, jako monter,
 • w latach 1984 – 1987 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych „MERA” z siedzibą w Toruniu, jako laborant,
 • w latach 1987 – 1988 w Katowickim Gwarectwie Węglowym KWK „Polska” z siedzibą w Świętochłowicach, jako elektromonter-automatyk,
 • w latach 1988 – 1998 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Huta Katowice S.A) jako elektronik,
 • w latach 1998 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako elektronik, specjalista,
 • od 2010 roku w ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako specjalista,
 • w latach 2000 – 2008 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym CONSENSUS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako sekretarz rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, przewodniczący rady nadzorczej,
 • w latach 2003 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej,
 • od 2009 roku w Przedsiębiorstwie Usługowym „MARITEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej.

​Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Jan Kruczak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Kruczak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 2009 roku.
Pan Jan Kruczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Wiertniczo – Naftowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: wiertnictwo) oraz studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Jan Kruczak ukończył kursy specjalistyczne: Training for Economic Staff of the Oil&Gas Industry w Houston (USA) i Calgary (Kanada). Poza powyższymi Pan Jan Kruczak ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1972 roku w Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, kolejno jako asystent kierownika wiertni, specjalista w dziale nowej techniki, kierownik działu planowania i analiz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, wiceprezes zarządu - dyrektor ekonomiczny, prezes zarządu – dyrektor naczelny.
   

​Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Adam Matkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Matkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2008 roku.
Pan Adam Matkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (kierunek: fototechnika). Ponadto Pan Adam Matkowski posiada uprawnienia rzeczoznawcy w specjalności: gazownictwo w zakresie programowania i rozwoju, posiada także uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnie funkcji projektanta, kierownika budowy i robót instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci gazowych oraz posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych. Poza powyższymi Pan Adam Matkowski ukończył kurs dla członków zarządu i członków rad nadzorczych organizowany przez Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

 • w latach 1966 – 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim jako pracownik naukowo-techniczny,
 • od roku 1968 – w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kolejno jako asystent projektanta, projektant, kierownik zespołu, kierownik pracowni, generalny projektant, wiceprezes zarządu - dyrektor projektowania i rozwoju, pełnomocnik dyrektora – doradca zarządu,
 • w latach 1990 – 1992 na Politechnice Poznańskiej jako wykładowca,
 • w latach 1998 – 2006 na Politechnice Warszawskiej jako wykładowca,
 • w latach 2000 – 2008 na Politechnice Śląskiej jako wykładowca.
 • od 2009 roku w NYSAGAZ Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu