Powłoka wewnętrzna LAYTEC® A A A

Powłoka wewnętrzna LAYTEC® wg PN-EN 10301:2006 oraz API RP 5L2:2002

Izostal S.A. oferuje oprócz zabezpieczenia izolacją antykorozyjną zewnętrzną rur stalowych nowy produkt – powłokę wewnętrzną, obniżającą tarcie medium (gaz, ropa i jej pochodne, woda i inne) przy przepływie rurociągiem. W zależności od rodzaju medium dobierana jest odpowiednia grubość powłoki wewnętrznej oraz rodzaj materiału i jego skład chemiczny.

Proces malowania wewnętrznej powierzchni rur przewodowych

 • oczyszczenie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni rury  do stopnia czystości Sa 2½ zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz chropowatości Ry5 = 25 ÷ 60 µm zgodnie z PN-EN ISO 8503-4:2012.
 • natrysk na powierzchnię  rury w sposób ciągły i jednolity przygotowanej mieszanki; grubość powłoki uwarunkowana jest wymaganiami klienta lub normy przedmiotowej.
 • składowanie rur  w celu osiągnięcia suchości dotykowej -  w temperaturze otoczenia bądź  przez podgrzewanie
 • składowanie i sezonowanie w celu uzyskania suchości transportowej.

Wewnętrzną powłoka rur przewodowych cechuje wiele zalet, min :

 • zmniejsza chropowatość powierzchni rury
 • zmniejsza  spadek ciśnienia przesyłanego medium
 • obniża  tarcie przy transporcie gazu
 • powoduje równomierny przepływ medium
 • podwyższa  zdolność przepustową  rurociągu
 • daje doskonałą ochronę antykorozyjną rur podczas magazynowania i wykonywania próby hydraulicznej.

  Minimalna grubość wewnętrznej powłoki epoksydowej wynosi 38 µm.

Powłoka wewnętrzna LAYTEC® wg PN-EN 10301:2006 oraz API RP 5L2:2002

Rodzaj badania Wymagania wg norm Wyniki
WYGLĄD POWIERZCHNI Powłoka powinna wykazywać jednolity kolor, gładką powierzchnię
i powinna być wolna od nieciągłości lub innych wad
Powłoka jednolita, gładka, bez wad,
o jednolitej barwie
GRUBOŚĆ SUCHEGO FILMU μm 38 – 100 75 – 85
PRÓBA ODRYWANIA OD PODŁOŻA
Metoda siatki nacięć
Maksymalne niedotrzymanie przylegania powłoki do powierzchni rury nie powinno przekroczyć 5% powierzchni naciętej 0
TWARDOŚĆ BUCHHOLZA ≥ 94 137
PRÓBA ZGINANIA
– stożkowy rdzeń
Maksymalna długość pęknięcia wzdłuż płytki
nie powinna przekraczać 13 mm
12
PRÓBA POROWATOŚCI
na płytkach szklanych
− mokry film
− suchy film
Maksymalnie 1 pora
Maksymalnie 5 porów
Brak porów
Brak porów
Próba utwardzania Powłoka nie powinna wykazywać zmiękczenia
oraz pęcherzy
Powłoka bez pęcherzy i zmiękczeń

 

Pliki do pobrania

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu