Corporate Governance A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
1/2016 01-01-2016 12:41 Izostal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
1/2013 26-02-2013 09:24 Niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
1/2011 20-01-2011 08:38 Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez IZOSTAL S.A. z siedzibą w Zawadzkiem
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu