Raporty okresowe A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
PSr2018 28-08-2018 07:26 Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku Grupy Kapitałowej Izostal S.A.
1/2018 24-05-2018 07:39 Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
R2017 20-03-2018 07:59 Raport roczny za 2017 rok
3/2017 17-11-2017 07:14 Raport za III kwartał 2017 roku
P2017 29-08-2017 07:36 Raport za I półrocze 2017 roku
1/2017 24-05-2017 07:53 Raport za I kwartał 2017 roku
R2016 21-03-2017 07:51 Raport roczny za 2016 rok
3/2016 10-11-2016 07:52 Raport za III kwartał 2016 roku
P2016 26-08-2016 07:36 Raport za I półrocze 2016 roku
1/2016 12-05-2016 07:34 Raport za I kwartał 2016
1  2  3  4    
Izostal SA 2014 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu