Raporty okresowe A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
PSr2021 27-08-2021 07:16 Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku
QSr1/2021 21-05-2021 07:17 Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku
SRR2020 26-03-2021 05:24 Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
RR2020 26-03-2021 05:19 Raport roczny jednostkowy za 2020 rok
QSr3/2020 19-11-2020 07:27 Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku
PSr2020 28-08-2020 07:31 Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku
QSr1/2020 21-05-2020 07:22 Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku
RS2019 27-03-2020 07:34 Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
R2019 27-03-2020 07:31 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok
QSr3/2019 21-11-2019 07:33 Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku
1  2  3  4  5    
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu