Raporty bieżące A A A

 
 
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
29/2018 15-11-2018 12:36 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.
28/2018 15-11-2018 12:18 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.
27/2018 15-11-2018 12:07 Powołanie członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
26/2018 12-10-2018 09:04 Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
25/2018 12-10-2018 08:51 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
24/2018 09-10-2018 14:20 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
23/2018 20-08-2018 10:27 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.
22/2018 03-08-2018 13:43 Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.
21/2018 30-07-2018 12:35 Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/2018 06-07-2018 11:52 Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    36
Izostal S.A. 2021 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu