Aktualności A A A

„LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych”

27-02-2023
23 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu: „LAminowana STalowa rura osłonowa - Polska Innowacja w PrzEwiertach horyzontalnych”
 
Liderem projektu jest Izostal Spółka Akcyjna. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Partner projektu) oraz firmą Proma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Partner projektu).
 
W spotkaniu udział wzięli: 
  • przedstawiciele AGH: Prorektor ds. Współpracy – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski; prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska; mgr inż. Przemysław Toczek.,
  • przedstawiciele Izostal S.A. oraz Proma Spółka z o.o. 
  • Gośćmi spotkania byli: przewodniczący Rady Nadzorczej Stalprofil S.A. Stefan Dzienniak; Członkowie Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.: Józef Myrczek, Adam Wdowiak oraz Prezes Zarządu Stalprofil S.A. Henryk Orczykowski; 
Na spotkaniu zaprezentowane zostały dotychczasowe postępy wynikające z zakończenia poszczególnych etapów projektu. Po prezentacji Goście udali się do Centrum Badawczo-Rozwojowego i na wydziały produkcyjne Izostal S.A. oraz Proma Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi efektami projektu.
 
Celem projektu jest opracowanie koncepcji laminatu szklano-żywicznego do zabezpieczania rur stalowych z powłoką antykorozyjną o odporności na ścinanie pow. 100 N/cm2 i przyczepności pow. 125 N/cm2, wraz z opracowaniem stanowisk do przygotowania rur, linii do nanoszenia nowych powłok oraz warunków instalacji.
 
Efektem projektu będzie innowacja produktowa w postaci rury stalowej z powłoką antykorozyjną, zabezpieczoną powłoką laminatową o wielkopowierzchniowej przyczepności oraz innowacje procesowe - innowacyjna technologia odpowiedniego przygotowania rur stalowych z powłoką antykorozyjną, która zostanie wdrożona do działalności IZOSTAL S.A. oraz innowacyjna linia technologiczna do nanoszenia nowych powłok na rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, która zostanie wdrożona do działalności PROMA Sp. z o.o.
 
Wartość całego projektu: 9 213 927,41 PLN
Wartość całego dofinansowania projektu: 5 301 354,25 PLN.
 
Centrum Badawczo-Rozwojowe Izostal S.A.
Wydział produkcyjny Izostal S.A.
Wydział produkcyjny Izostal S.A.
Wydział produkcyjny Proma Sp. z o.o.
powrót do listy wpisów
Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu