Aktualności A A A

Wybór oferty Izostal S.A. na dostawę rur DN1000

20-04-2020

Zarząd Izostal S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, o długości 55 km.

WIĘCEJ INFORMACJI

powrót do listy wpisów
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu