Aktualności A A A

Wybór oferty Izostal S.A. na dostawę rur DN700

29-05-2019

Zarząd Izostal S.A. w dniu 29 maja 2019 roku, powziął informację o wyborze przez AB Amber Grid z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych DN 700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid: budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) na terytorium Republiki Litewskiej o długości około 170 km.

WIĘCEJ INFORMACJI

powrót do listy wpisów
Izostal SA 2019 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu